Những rủi ro được bảo hiểm hàng hóa

Phạm vi bảo hiểm trong điều kiện B: Loại trừ các rủi ro không được bảo hiểm như trong  điều kiện bảo hiểm A, theo điều kiện bảo hiểm B người BH chịu trách nhiệm như sau:

- Cháy hoặc nổ

- Tàu, sà lan bị mắc cạn, lật úp

- Tàu đâm va nhau, hay phương tiện vận chuyển đâm va với bất kỳ vật thể gì ngoại trừ nước

- Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn

- Phương tiện vận chuyển bằng đường bộ bị đổ hoặc trật bánh

- Động đất, núi lửa phun, sét đánh

- Hy sinh tổn thất chung

- Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn trôi khỏi tàu

- Nước biển, nước sông, nước hồ chảy vào tàu, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng

- Hàng hóa được BH bị mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng bị mất tích

- Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hoặc dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.
bao hiem tau song

Phạm vi bảo hiểm trong điều kiện C:

Loại trừ các BH như trong điều kiện B , theo điều kiện C, DNBH chịu trách nhiệm về:

Nhữ mất mát hư hỏng xảy ra cho hàng hóa được BH có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:

- Cháy hoặc nổ

- Tàu, sà lan bị mắc cạn, lật úp

- Tàu đâm va nhau, hay phương tiện vận chuyển đâm va với bất kỳ vật thể gì ngoại trừ nước

- Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn

- Phương tiện vận chuyển bằng đường bộ bị đổ hoặc trật bánh

- Hy sinh tổn thất chung

- Ném hàng khỏi tàu

- Hàng hóa được BH bị mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng bị mất tích.

Cách tính phí bảo hiểm: Giá trị lô hàng (tùy theo yêu cầu LC) x tỷ lệ phí bảo hiểm.