Doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ

binh chua chay mic
"Theo Bộ Công an, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ thời gian qua có những bước phát triển, tuy nhiên tình hình cháy nổ vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
Cụ thể, từ năm 2010 đến 2015 cả nước xảy ra gần 12.000 vụ cháy nổ, làm chết 300 người, bị thương hơn 900 người. Ước tính thiệt hại về tài sản gần 6.900 tỉ đồng và khoảng 8.500ha rừng.
Đặc biệt, xảy ra nhiều vụ cháy lớn ở các chung cư cao tầng, nhà ống, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, phương tiện giao thông gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường đầu tư và an sinh xã hội.
Nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên là do lực lượng chuyên trách còn thiếu về số lượng, yếu về trang bị và cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập.
Bên cạnh đó, các cấp, ngành chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác PCCC; một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân chưa nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong PCCC" theo TTO.
Ngoài việc đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc ngăn ngừa nguy cơ bùng phát những rủi ro cháy nổ lớn thì ý thức của mỗi cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp nói riêng và của người dân nói chung rất quan trọng. Vì mỗi một sơ  suất hay chủ quan của con người sẽ dẫn tới những tổn thất không thể lường hết kể cả về người và tài sản. Do đó, phương châm tại chỗ được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây, nhất là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao, bao gồm chỉ huy, phương tiện, lực lượng, hậu cần.
Cụ thể: 
1. Chỉ huy: Tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức của mỗi các bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, xây dựng phương án PCCC theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn hàng năm.
2. Lực lượng: Lập danh sách các CBCNV trong phong trào phòng chống cháy nổ và được tập huấn, rèn luyện kỹ năng thường xuyên; Phân công nhiệm vụ rõ ràng trong PCCC.
3. Phương tiện: Xây dựng hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn theo tình hình kinh doanh cụ thể; Lập danh sách trong thiết bị, phương tiện bố trí hợp lý theo hướng dẫn; Kiểm tra theo định kỳ các thiết bị, phương tiện PCCC; Xây dựng các tiêu chuẩn sản xuất về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
4. Hậu cần: Chủ động bố trí kinh phí cho công tác PCCC, nhân công cần thiết.


Song song đó, các doanh nghiệp nên mua bảo hiểm cháy nổ cho tài sản của mình khi các phương án về PCCC đã được đảm bảo. Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo hướng dẫn của thông tư 220-2010/TT-BTC một mặt tuân thủ quy định pháp luật - Bao gồm Nghị định 23/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/04/2018 - trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt khác còn mang ý nghĩa bảo vệ tài sản của mình cũng như chuyển giao rủi ro có thể xảy ra cho doanh nghiệp bảo hiểm.
Mua bảo hiểm cháy nổ - gọi ngay: 093838 2646