Công ty bảo hiểm


Song song với ngân hàng là các Doanh nghiệp bảo hiểm, việc tái cơ cấu các DNBH phi nhân thọ yếu năng lực tài chính cơ nên cấp thiết hơn bao giờ hết trong khi nền kinh tế Việt Nam đã thực sự hội nhập với nền kinh tế thế giới. Các DNBH làm ăn không hiệu quả, thiếu vốn hoặc vốn hiện tại thấp hơn vốn pháp định đang trong tầm ngắm thanh tra đặc biệt.

bao_hiem_BIC_08

Nhìn chung kinh tế năm 2014-2015 thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã phát triển mạnh mẽ sau cuộc khủng hoảng tài chính. Đó là một trong những điều kiện kích thích cho các DNBH tự khẳng định mình trên thị trường cũng như cơ cấu phát triển lại thị phần cho phù hợp chung với đà tăng trưởng của thị trường.

Công ty bảo hiểm phi nhân thọ đã sẵn sàng về chất và lượng, cơ cấu kiến trúc thượng tầng cũng như cơ sở hạ tầng để cùng đất nước bắt nhịp với đà tăng trưởng chung của kinh tế thế giới. Và hơn hết là cùng đồng hành với khác hàng trong việc đảm nhận rủi ro cho các DN đang làm ăn hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Bảo Hiểm ở khu vực TP. HCM và các tỉnh lân cận
số 672 A35 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP. HCM
Điện thoại: 028 22161218