Công ty bảo hiểm TP.HCM

Các giải thưởng (Awards): 
1. Huân Chương lao động hạng nhì.
2. Sao vàng đất Việt.
3. Thương hiệu mạnh Việt Nam 2015.
4. Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam.