Chứng từ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa

Mỗi hồ sơ khiếu nại yêu cầu bồi thường khi hàng hóa mua bảo hiểm bị tổn thất gồm có:
-Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa xnk gốc.
- Hợp đồng thuê tàu đối với hàng chở nguyên chuyến
- Vận đơn gốc.
- Hóa đơn gốc hoặc các hóa đơn chi phí.
- Chứng từ xác nhận số lượng, trọng lượng hàng( bản gốc).
- Thư kèm tính toán số tiền khiếu nại.
- Hợp đồng mua bán.
hai-phong-3265-1443687785
Ngoài ra cần đính kèm theo các chứng từ sau đây cho từng trường hợp khiếu nại:
- Đối với hàng bị hư hỏng hay mất mát:
+ Biên bản giám định của bảo hiểm hoặc các công ty giám định đã được thuê.
+ Biên bản đổ vỡ do tàu gây ra.
+ Biên bản đổ vỡ do cảng gây ra.
+ Thư khiếu nại hoặc bảo lưu quyền khiếu nại liên quan đến trách nhiệm của người thứ 3 ( nếu có).
- Đối với hàng hóa bị thiếu nguyên kiện:
+ Biên bản quyết toán nhận hàng với tàu.
+ Xác nhận hàng thiếu của cảng. + Kết toán báo lại của cảng.
+ Thư từ khiếu nại hàng tàu( nếu có).
- Đối với tổn thất chung:
+ Văn bản tuyên bố tổn thất chung của chủ tàu.
+ Bản tính toán phân bổ tổn thất chung của lý toán sư.
+ Các văn bản lien quan khác( Valuation from, Average Bond, G.A.Guarantee).
- Đối với hàng hóa bị tổn thất toàn bộ:
+ Thư thông báo của người chuyên chở cho người nhận hàng về tổn thất toàn bộ.
+Xác nhận của người chuyên chở về lô hàng đã được xếp lên tàu.