Bảo hiểm xe ô tô


Bảo hiểm xe ô tô bị thua lỗ nặng trong những năm gần đây bắt buộc các công ty bảo hiểm phải ngồi lại bàn bạc nâng phí bảo hiểm để tránh kinh doanh bị thua lỗ nặng.

Bảo hiểm xe ô tô được nâng phí lên vào tháng 04 năm 2015 nhưng các công ty bảo hiểm vẫn còn bị lỗ do nhiều nguyên nhân khác nhau: Luật nhà nước, quy định bồi thường không rõ ràng, sự bất cẩn của người tham gia giao thông,...

baohiemmic

Bên cạnh đó cũng có một số công ty kinh doanh phát triển mạnh trong phân khúc thị trường bảo hiểm xe ô tô, trong đó có Bảo hiểm MIC. MIC có chiến lược đi khác biệt so với các đối thủ cùng ngành, chúng tôi đã nhanh chóng thôn tính 40% thị trường bảo hiểm xe ô tô tại TP.HCM. Dự kiến trong năm 2016 chúng tôi nâng lên 45%.
Bảo hiểm xe ôtô chia ra làm nhiều sản phẩm như:
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS)
- Bảo hiểm vật chất xe
- Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe (NNTX)
- Bảo hiểm TNDS vượt mức bắt buộc
- Bảo hiểm hàng hóa trên xe

Xem thêm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự; Bảo hiểm hai chiều xe ô tô; Bảo hiểm vật chất thân xe; Bảo hiểm xe cơ giới; Phí bảo hiểm xe