Bảo hiểm vận chuyển hàng hóa

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa.

Công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của một trong những nguyên nhân sau đây:

-          Cháy hoặc nổ

-          Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần, sét đánh

-          Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va vào nhau hoặc đâm va vào vật thể khác.

-          Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ

-          Phương tiện chở hàng mất tích

- Tổn thất chung.
tai-nan-xe-cho-hang
Những loại trừ bảo hiểm hàng hóa : Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi:

a)      Chiến tranh, đình công, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy, cướp, mìn, thuỷ lôi, bom hoặc các dụng cụ chiến tranh khác.

b)      Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễm phóng xạ phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự.

c)      Hành động xấu, cố ý hay hành vi phạm pháp của Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ.

d)     Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất đặc thù của loại hàng hoá được bảo hiểm.

e)      Xếp hàng quá tải hoặc xếp hàng sai quy cách an toàn về hàng hoá.

f)       Đóng gói sai quy cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng từ trước khi xếp lên phương tiện vận tải.

g)      Rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường của hàng hoá được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển.

h)      Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông.

i)        Những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm.

j)        Hàng hoá bị tổn thất trước khi cấp đơn bảo hiểm

k)      Hàng hoá chở quá địa điểm kết thúc hành trình ghi trên đơn bảo hiểm.