Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm là trách nhiệm pháp lý của nhà sản xuất, nhà phân phối, người bán sỉ, người bán lẻ hoặc người cung cấp một sản phẩm đối với người mua, người sử dụng hoặc khách hàng.

1. Người được bảo hiểm:

Các nhà sản xuất sản phẩm bán ra trên thị trường trong và ngoài nước (trừ Mỹ và Canada)

2. Đối tượng được bảo hiểm: là các sản phẩm

Sản phẩm: có nghĩa là tất cả các loại vật dụng hoặc hàng hóa được chế tạo cho mục đích sử dụng của cá nhân, gia đình, tổ chức hoặc cho mục đích kinh doanh của doanhnghiệp.
congtybaohiem24h.com

3. Luật áp dụng:

4. Phạm vi bảo hiểm:

-Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả như tiền bồi thường cho:

·Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật, ốm đau)

·Những thiệt hại bất ngờ tài sản.

Mà bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm phải bồi thường và thuộc diện được bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này.

Loại trừ

-Hậu quả của một hành động hoặc sai sót có chủ tâm của Người được bảo hiểm.

-Trách nhiệm mà Người được bảo hiểm chấp nhận theo một thỏa thuận.

-Trách nhiệm đối với việc gây thương tật, ốm đau cho bất kỳ người nào thực hiện hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng học nghề ký với Người được bảo hiểm.

-Trách nhiệm đối với những thiệt hại về tài sản.

·Thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm.

·Thuộc quyền cai quản hay kiểm soát của Người được bảo hiểm hay người làm công hay người đại lý của Người được bảo hiểm.

-Trách nhiệm về thương tật, ốm đau, tổn thất hay thiệt hại

·Gây nên bởi một vật nào mà Người được bảo hiểm mua theo những điều kiện mà theo đó trách nhiệm pháp lý của người bán hàng được giới hạn theo quy chế hoặc theo luật phổ thông.

·Gây nên bởi bất kỳ hàng hóa nào (hay công tai nơ chứa hàng)

+ Do người được bảo hiểm cung cấp có liên quan đến hoạt động kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện tại bất kỳ nơi nào khác ngoài phạm vi giới hạn đại lý đã quy định.

- Trách nhiệm nảy sinh trực tiếp hay gián tiếp từ thiết kế, bản vẽ, công thức hay tài liệu kỹ thuật hàng hóa, chỉ dẫn, lời khuyên bảo hoặc các thông tin về đặc tính, cách sử dụng, lưu kho hay cách áp dụng của cửa hàng hóa.

- Trách nhiệm cho sự khiếm khuyết, tính chất độc hại hoặc tính không thích hợp của hàng hóa của những hàng hóa do Người được bảo hiểm cung cấp.

- Bất kỳ vụ kiện đòi bồi thường nào được xét xử tại tòa án nước ngoài.

- Mọi trách nhiệm phát sinh từ các nguyên nhân sau:

·Bức xạ ion hóa hay nhiễm phóng xạ từ nguyên liệu hạt nhân hay chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân (bao gồm cả quá trình tự đốt cháy hay quá trình phân hủy hạt nhân)

·Các thuộc tính phóng xạ, độc hại, nổ hay các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết bị nổ hạt nhân, nguyên liệu vũ khí hạt nhân hay các chất có thành phần cấu tạo hạt nhân.

·Nhiễm bệnh do chất amiăng hay các bệnh tật có liên quan khác (bao gồm cả ung thư)

-Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp xảy ra bởi, thông qua do hậu quả của:

·Chiến tranh, xâm lược, hành động, hành động thù địch, chiến sự hay các hoạt động chiến tranh.

·Nội chiến, bạo động, quần chúng nổ dậy có quy mô hoặc có nguy cơ phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, đảo chính, binh biến, trưng thu, trưng dụng, tịch thu, tiếm quyền.

HƯỚNG DẪN KHI XẢY RA TỔN THẤT: Người được bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
Bạn nên thu thập và thông báo những thông tin bổ sung (ngoài những thông tin chính đã được nêu trong Mẫu báo cáo tổn thất kèm theo) sau: Mô tả chi tiết những thiệt hại về người và tài sản, Nguyên nhân của thiệt hại, Phạm vi mức độ thiệt hại, Ước tính tổn thất về tài sản, Tên của những bên thứ ba có liên quan, Những công ty bảo hiểm của các bên thứ ba, ảnh chụp / vẽ sơ đồ địa điểm xảy ra tai nạn, Báo cáo của cơ quan công an / lời khai của nhân chứng.

Bạn không được từ chối, thương lượng hoặc công nhận bất cứ trách nhiệm nào hay đề nghị thanh toán bồi thường bất kỳ khoản nào cho bên thứ ba có liên quan tới bất cứ thiệt hại nào về người hoặc về tài sản gây ra cho bên thứ ba. Đây là một điều kiện quy định trong hợp đồng bảo hiểm tuy nhiên cũng là một khuyến nghị hữu ích.