Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Bảo hiểm xe cơ giới: Hiểu rõ để an tâm vững lái

Theo Nghị định 103/2008/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, người điều khiển xe không có giấy chứng nhận bảo hiểm sẽ bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng.

Theo báo tài chính, có gần 4.000 trường hợp vi phạm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe khi Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, công an các địa phương tuần tra kiểm soát hàng ngày bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (BHBBTNDS) của chủ xe/ lái xe khi tham gia giao thông ở tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Lạng Sơn tại Kế hoạch số 5237/KH-C67-P9 ngày 14/12/2015 về việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về BHBBTNDS của chủ xe cơ giới, Công an các địa phương đã mở đợt cao điểm kiểm tra 4 loại giấy tờ bắt buộc của người lái xe khi tham gia giao thông, trong đó có giấy tờ về BHBBTNDS của chủ xe cơ giới.

Thống kê năm 2015, lực lượng CSGT các địa phương gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý 3.984 trường hợp. Riêng chỉ từ ngày 21/12/2015 đến 31/12/2015 đã kiểm tra, xử phạt 1.807 trường hợp, trong đó có 105 trường hợp ô tô, 1.702 trường hợp xe mô tô không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận BHBBTNDS của chủ xe cơ giới; Kho bạc Nhà nước thu về 225 triệu đồng.

“Các đơn vị kinh doanh BH phải bố trí thời gian, địa điểm hợp lý để phục vụ nhu cầu mua BH của chủ xe cơ giới. Đặc biệt, cần tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các vụ việc về bồi thường BH; chủ động phối hợp với lực lượng CSGT địa phương tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHBBTNDS chủ xe cơ giới”, tổ công tác kiến nghị.

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TNDS BẮT BUỘC TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI (Theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài Chính)

d61d44254608dd06ccdd2ff02982d14d_L

Mức bồi thường khi xảy ra tai nạn:

Theo thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 22/02/2016 có quy định mức trách nhiệm bồi thường công ty bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra sẽ được nâng lên từ 70 triệu đồng/người/vụ thành 100 triệu đồng/người/vụ.
Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe hai bánh, xe ba bánh (bao gồm mô tô và xe gắn máy) và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 50 triệu đồng/vụ tai nạn, thay vì 40 triệu đồng như quy định hiện nay. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng gây ra là 100 triệu đồng/vụ tai nạn.

Thông tư quy định, thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới là 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn, chủ xe cơ giới phải gửi thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định và các tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới cho DNBH. Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới và không quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ. Trường hợp từ chối bồi thường, công ty bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho chủ xe cơ giới biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Thời hiệu khởi kiện về việc bồi thường bảo hiểm là 3 năm kể từ ngày công ty bảo hiêm thanh toán bồi thường hoặc từ chối bồi thường. Quá thời hạn trên quyền khởi kiện không còn giá trị. 

Mua bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới, gọi ngay 093838 2646 - có liền