Bảo hiểm tài sản nhà xưởng

Quí khách cần lưu ý những rủi ro có tính chất như sau có thể sẽ bị loại trừ bảo hiểm khi xảy ra  tổn thất cho tài sản

Tổn thất hay thiệt hại

Xảy ra do:

- Nổi loạn, bạo động dân sự. Quí khách cần yêu cầu nhân viên tư vấn có thể bổ sung vào khi ký kết hợp đồng để được bảo hiểm hay không. Và tất nhiên khi bổ sung nội dung này vào hợp đồng chắc chắn sẽ được bảo hiểm.

- Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự. Tương tự như trên phải bổ sung vào để có quyền lợi thêm.

- Và nếu bị Khủng bố(sử dụng bạo lực nhằm các mục đích chính trị, hay việc sử dụng bạo lực nào nhằm gây hoang mang trong xã hội) cũng vậy cũng bị loại trừ - không bảo hiểm

Ngoài ra còn có:

-         Phóng xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hay từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân.

-         Các thuộc tính phóng xạ, độc, nổ hoặc các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết bị nổ, hạt nhân hay các bộ phận của thiết bị đó.

-         Thiết bị điện chạy quá tải, quá áp lực, chập điện, tự đốt nóng, rò rỉ điện do bất cứ nguyên nhân nào (kể cả sét).

-          Những tổn thất do hành động cố ý hoặc đồng loã của Người được bảo hiểm gây ra.

images793483_Chay


Còn có những tổn thất về:

- Hàng hoá nhận  ký gửi. Tiền bạc, chứng khoán, bảo lãnh, bản thảo, sổ sách kinh doanh, tài liệu lưu trữ trong máy tính điện tử, tem phiếu, tài liệu , bản mẫu, văn bằng, khuôn mẫu, hoạ đồ, bản thiết kế, chất nổ.

- Mất mát hay hư hại đối với những tài sản tự nhiên.

- Tài sản bị cướp hay bị mất trộm.

- Những thiệt hại gây ra cho bên thứ ba

- Những thiệt hại trong phạm vi mức miễn thường (số tiền tối thiểu mà công ty bảo hiểm qui định trong hợp đồng bảo hiểm- Hạn mục: “Mức khấu trừ”)

 

 


baohiemchayno
Mua bảo hiểm tài sản dưới giá trị thì như thế nào?

- Nếu vào thời điểm xảy ra tổn thất, tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường theo tỷ lệ tương ứng tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Nhưng cách tính bồi thường này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với mọi hạng mục được bảo hiểm.

Tóm lại, Quí khách cần yêu cầu nhân viên tư vấn thêm, yêu cầu họ phải bổ sung những điều khoản bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm loại trừ. Họ có kinh nghiệm trong việc bổ sung vào những điều khoản thích hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của quí khách nên nếu đã được tư vấn cặn kẽ thì quyền lợi của quí khách trong hợp đồng bảo hiểm sẽ tốt hơn.

Hướng dẫn cách tính phí bảo hiểm tài sản: 
Công ty A hoạt động trong lĩnh vực may mặc tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với tổng giá trị tài sản mua bảo hiểm là 50 tỷ đồng, thời hạn bảo hiểm 1 năm.
Khi đó phí bảo hiểm được tính trên tỷ lệ phí bảo hiểm như sau:
50 tỷ đồng x 0,15% = 75 triệu đồng.
Vậy tổng phí bảo hiểm phải đóng khi giao kết hợp đồng bảo hiểm là: 82,5 triệu đồng (bao gồm 10% thuế GTGT).

Mua bảo hiểm, gọi ngay số 0938382646