Bảo hiểm tai nạn lao động

BẢO HIỂM TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP

Tại sao chúng ta phải mua bảo hiểm tai nạn lao động, trong điều kiện nào bắt buộc phải mua, và trong trường hợp nào người lao động được đền bù nếu xảy ra tai nạn lao động ngoài mong muốn của tất cả các bên ?

 

Theo luật lao động của Việt nam nếu tổ chức sử dụng lao động đều bắt buộc phải mua bảo hiểm cho công nhân viên. Bảo hiểm cho nhân viên có nhiều loại: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động.

Thanh-nien-mac-ao-ke-do-di-xe-may-nguoc-chieu-gay-tai-nan

Nếu doanh nghiệp đã mua BHYT & BHXH thì không cần phải mua bất kỳ loại bảo hiểm nào khác cho nhân viên. Nếu chưa có bảo hiểm mà người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm như: Công trình xây dựng, hầm mỏ, đánh bắt cá, điều khiển xe tải ... thì bắt buộc chủ doanh nghiệp phải mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên.
bao hiem tai nan cong nhan


Trường hợp bồi thường:

Nếu xảy ra tai nạn ngoài ý muốn người tham gia bảo hiểm đều được đền bù theo tỷ lệ thương tật hoặc theo chi phí y tế thực tế, tùy theo mức trách nhiệm bảo hiểm.

Trường hợp không được đền bù: Tự sát.
Mua bảo hiểm tai nạn lao động, gọi ngay: 0938382646