Bảo hiểm tai nạn con người

Phân biệt quyền lợi bảo hiểm tai nạn lao động 24/24 và bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng như bảo hiểm y tế (BHYT) khi bị tai nạn lao động trong giờ làm việc.

Ngoài việc được hưởng trợ cấp hằng tháng của BHXH thì bạn còn được phía công ty thực hiện các trách nhiệm sau (theo quy định tại Điều 144 và 145 Bộ luật lao động):

1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế.

2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

3. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động khi:

-  Người lao động bị tai nạn lao động mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 10% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định nêu trên.

baohiemmicvn.com

Do đó, khi bạn mua bảo hiểm tai nạn lao động tại bảo hiểm Quân Đội - không may bạn bị tai nạn – thì bảo hiểm Quân Đội tiếp nhận yêu cầu bồi thường bảo hiểm và xem xét hồ sơ - chi phí y tế sẽ chi trả bảo hiểm tai nạn cho người được bảo hiểm.

Tóm lại, quyền lợi bảo hiểm tai nạn mua tại Bảo hiểm Quân Đội và quyền lợi BHXH – BHYT là độc lập nhau và song song nhau.

Dù gì tai nạn trong quá trình sinh hoạt, lao động hay tham gia giao thông, tất cả 100% trong số chúng ta không ai mong muốn. Nhưng để hạn chế những rủi ro xảy ra cho chính chúng ta thì việc có một bảo hiểm tai nạn cho mình là điều hết sức cần thiết. Thử hỏi, một thanh niên từ tỉnh lên thành phố kiếm việc là trong hoàn cảnh bao nhiêu việc phải lo, nhưng rồi tai nạn ập đến tiền ở đâu ra chi trả cho các phí tổn phát sinh để chữa trị!?

Thiết nghĩ, người sử dung lao động nói chung, các doanh nghiệp sử dung lao động phổ thông nói riêng đặc biệt là lao động nặng nhọc, thì việc phải mua cho người lao động là việc làm hết sức cần thiết. Mặc khác, thể hiện sự quan tâm đến người lao động cũng như sẽ giả bớt được gánh nặng cho gia đình họ khi có tai nạn xảy ra.

Mua bảo hiểm cho công nhân, Gọi ngay 093838 2646