Bảo hiểm rủi ro trong kinh doanh

RỦI RO TRONG KINH DOANH CÓ BẢO HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH

Sau thiệt hại của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai vừa qua thì thấy, số doanh nghiệp tham gia bảo hiểm gián đoạn kinh doanh rất ít. Nếu thực tế diễn biến ngược lại, tức là các doanh nghiệp có ý thức tham gia nghiệp vụ này hơn thì số tiền chi trả bồi thường của các công ty bảo hiểm sẽ lớn hơn con số trên 2.000 tỷ đồng. Sau vụ việc này, cũng có không ít doanh nghiệp chịu thiệt hại hối tiếc vì đã không mua bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất trắc và việc mua bảo hiểm chính là "của để dành” cho những tình huống như vậy.

Trên thực tế, có rất nhiều tình huống khiến một doanh nghiệp phải gián đoạn quá trình kinh doanh của mình, chứ không chỉ có những sự cố đáng tiếc như vừa qua tại các khu công nghiệp ở Bình Dương và Đồng Nai, như thiên tai, hỏa hoạn... Thiên tai là điều khó dự báo và cũng là yếu tố ảnh hưởng nhiều khiến việc kinh doanh của các doanh nghiệp bị gián đoạn.

Những rủi ro mà các nhà máy sản xuất bị ngưng truệ lâu là những thiên tai như bão, lũ và do tác động của con người như rủi ro cháy, nổ trong đó có vụ cháy lớn tại Trung tâm thương mại Hải Dương, cháy ở Công ty TNHH Pao Yeng ở Đức Hòa, Long An, cháy ở Công ty Mitac Việt Nam ở KCN Quế Võ, Bắc Ninh... Tất cả những vấn đề này đều có thể ảnh hưởng và làm gián đoạn quá trình kinh doanh của bất kể doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, theo giám đốc maketing của một doanh nghiệp bảo hiểm, ở Việt Nam hiện chỉ có các doanh nghiệp sản xuất lớn mới quan tâm đến loại hình bảo hiểm này.
cong-ty-bao-hiem-24h

Thực tế, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh cũng không phải là một sản phẩm bảo hiểm "đại trà”. Để tránh tình trạng trục lợi xảy ra, cơ quan chức năng cũng có quy định, chỉ những doanh nghiệp có lãi trong một thời gian nhất định, chẳng hạn 3 năm liên tục mới có thể mua sản phẩm này. Khó?!

Theo các chuyên gia trong ngành, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là loại bảo hiểm gắn liền với bảo hiểm thiệt hại vật chất như bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro khác, vì vậy, loại hình bảo hiểm này và bảo hiểm tài sản thường được thu xếp với cùng một công ty bảo hiểm. Bảo hiểm thiệt hại vật chất là tiền đề của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Vì vậy, khiếu nại đòi bồi thường theo đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh chỉ được xem xét khi khiếu nại đòi bồi thường thuộc đơn bảo hiểm thiệt hại vật chất được chấp nhận.

Được biết, trên thị trường bảo hiểm hiện nay, hầu hết các công ty bảo hiểm đều đã triển khai bán sản phẩm bảo hiểm này, nhưng cách thiết kế trong sản phẩm cũng có sự khác nhau giữa các công ty.

Nhưng cũng có công ty bảo hiểm thiết kế riêng bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Chẳng hạn, Bảo hiểm MIC thiết kế sản phẩm này hiện có Bảo hiểm Gián đoạn Kinh doanh cho hợp đồng cháy, mọi rủi ro tài sản; Bảo hiểm Gián đoạn Kinh doanh cho bảo hiểm Kỹ thuật, .....

Chi phí bảo hiểm = Phí bảo hiểm tài sản + Phí bảo hiểm gián đoạn

Hãy giữ liên lạc với chúng tôi khi cần, điện thoại: 028.36012477