Bảo hiểm rủi ro cháy nổ

Mua bảo hiểm không phải để tránh rủi ro mà mua bảo hiểm để được bồi thường khi rủi ro đã xảy ra.

Thật vậy, dù mua bảo hiểm hay không thì tính chất rủi ro vẫn hiện hữu. Có điều là việc chủ doanh nghiệp có kiểm soát được các tác nhân gây ra rủi ro hay không. Và đứng ở cương vị lãnh đạo chắc chắn họ biết rõ vấn đề này. Tuy nhiên, việc thưc hiện và giao việc cho các bộ phận chuyên môn sẽ như thế nào để thực hiên tốt nhất việc kiểm soát các tác nhân này. Đó cả là một tập thể trong đó có các thành viên chuyên làm điều này và có cả những nhân viên thực hiên sau khi có những quy định cụ thể về đảm bảo an toàn trong lao đọng sản xuất. Ở khâu này thì ý thức của người lao động rất quan trọng vì chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể đem lại những hậu quả tổn thất nặng nề về người cũng như tài sản.
congtybaohiem24h
Chúng tôi muốn nói đến một giải pháp giao rủi ro cho người khác nếu các chủ doanh nghiệp thực sự quan tâm. 
Công ty bảo Hiểm Quân Đội chúng tôi cung cấp các sản phẩm gọi chung là bảo hiểm tài sản, bao gồm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt, bảo hiểm mọi rủi ro tài sản do những nguyên nhân cháy, nổ, hành động phá hoại, lũ cuốn, lụt....
Phí bảo hiểm được tính trên giá trị tài sản tham gia bảo hiểm, ngành nghề sản xuất kinh doanh, điều kiện phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước, vệ sinh công nghiệp...
Cụ thể: Phí bảo hiểm  = Giá trị tài sản x tỷ lệ %
Ví dụ: Doanh nghiệp A sản xuất sơn, có tổng giá trị tài sản bao gồm nhà xưởng, kho nguyên liệu - thành phẩm, máy móc thiết bị, hệ thống PCCC là 80 tỷ đồng.
Phí bảo hiểm = 80.000.000.000  x 0,2% = 160.000.000 đồng.
Tùy vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp A mà Bảo hiểm Quân Đội có thể điều chỉnh mức phí bảo hiểm cho phù hợp. 
Liên hệ với chúng tôi để có mức chi phí mua bảo hiểm tốt nhất và quyền lợi đầy đủ.
Mua bảo hiểm cháy nổ, gọi ngay 0938382646