Bảo hiểm nhà ở giá bao nhiêu

Bảo hiểm cháy nổ nhà phố
Bảo hiểm cháy nổ nhà ở nói chung và nhà phố nói riêng, rủi ro cháy nổ xảy ra là rất hiếm nhưng không phải là không có thể xảy ra. Tuy nhiên, để kích thích bạn mua bảo hiểm cháy nổ cho chính căn nhà của mình, công ty Bảo hiểm Quân Đội xây dựng một chi phí hợp lý mà bạn không thể ngờ để bỏ tiền ra mua bảo hiểm một cách thỏa mái - giới thiệu cho người thân mà còn MANG LẠI SỰ AN TÂM cho chính mình. Sau đây là phí bảo hiểm cháy nổ nhà ở hoặc căn hộ dành riêng cho bạn.
Đơn vị tính: VND

Gía trị căn nhà

Thời gian đã sử dụng

Chi phí đóng bảo hiểm/năm

Gía trị căn nhà

Thời gian đã sử dụng

Chi phí đóng bảo hiểm/năm

300.000.000

1-15 năm

240.000

2.500.000.000

1-15 năm

2.000.000

 

15-25 năm

360.000

 

15-25 năm

3.000.000

500.000.000

1-15 năm

400.000

3.000.000.000

1-15 năm

2.400.000

 

15-25 năm

600.000

 

15-25 năm

3.600.000

800.000.000

1-15 năm

640.000

3.500.000.000

1-15 năm

2.800.000

 

15-25 năm

960.000

 

15-25 năm

4.200.000

1.000.000.000

1-15 năm

800.000

4.000.000.000

1-15 năm

3.200.000

 

15-25 năm

1.200.000

 

15-25 năm

4.800.000

1.500.000.000

1-15 năm

1.200.000

4.500.000.000

1-15 năm

3.600.000

 

15-25 năm

1.800.000

 

15-25 năm

5.400.000

2.000.000.000

1-15 năm

1.600.000

5.000.000.000

1-15 năm

4.000.000

 

15-25 năm

2.400.000

 

15-25 năm

6.000.000


Rủi ro như thế nào được bồi thường, bạn đọc nội dung sau đây:
- Do CHÁY có thể xuất phát do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhânn khác nhưng không phải cháy từ tài sản trong nhà nói chung tự lên men rồi cháy, cháy do lửa ngầm dưới đất, do núi lửa hoặc động đất, cháy do đốt rừng, bụi cây...
- Do NỔ (do thiết bị sinh hoạt gây nổ).

Giá trị căn nhà đã có, phí bảo hiểm đã rõ ràng.

Gọi điện yêu cầu bảo hiểm ngay
Tiếp nhận điện thoại: 0987613792 - 0938382646