Bảo hiểm mức 100 triệu đồng

Bảo hiểm mức bồi thường 100 triệu đồng/người/vụ

Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng.

Theo đó trách nhiệm các chủ đầu tư, chủ thầu, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm. Và Công ty bảo hiểm phi nhân thọ phải cung cấp sản phẩm bảo hiểm trong lĩnh vực này.

Cụ thể, riêng về bảo hiểm con người thì “Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường”.

Tại Điều 6, Mục 1 của Nghị định: “Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm.”

Số tiền bảo hiểm Nghị định 119 là 100 triệu đồng/người.

Mức bồi thường cụ thể khi bị tai nạn dẫn đến thương tật, chết do tai nạn lao động được công ty bảo hiểm tính toán bồi thường theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chi phí bảo hiểm mua bảo hiểm ở mức bồi thường 100 triệu đồng/người: 750.000 đồng/người/năm.

Mua 6 tháng giá chỉ 450.000 đồng/người.
bao hiem tai nan nguoi lao dong tren cong truong
Mua bảo hiểm mức 100 triệu đồng, để có chi phí rẻ hơn, gọi ngay 093838 2646.

Liên hệ với chúng tôi để có hợp đồng bảo hiểm trong ngày.