Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển

Hàng hóa vận chuyển trên đường phải được bảo hiểm an toàn trước khi vế đến kho ( hoặc vào cảng ). Nhiệm vụ của người vận chuyển rất quan trọng nếu không bảo vệ được hàng hóa sẽ phải bồi thường những thất thoát rất lớn do mình gây ra.

Để đảm bảo cho việc hàng hóa lưu thông về đến kho thì bảo hiểm MIC đã phục vụ cho khách hàng cần mua bảo hiểm hàng hóa nhiều gói sản phẩm rất quan trọng phục vụ cho mọi nhu cầu của khách hàng như:

- Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ

- Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy
- Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không
- Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt
- Bảo hiểm hàng hóa lưu kho ( Bảo hiểm tài sản )
bao-hiem-hang-hoa-xuat-nhap-khau vn


Phí cho dịch vụ bảo hiểm hàng hóa rất đa dạng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Hình thức vận chuyển, bao bì đóng gói, hàng dễ vỡ, hàng hóa có vòng đời ngắn …


Tỷ lệ phí cho gói bảo hiểm hàng hóa dao động từ 0,05 – 0,3%