Bảo hiểm hàng hóa đường biển

BẢO HIỂM HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
PHẠM VI BẢO HIỂM

Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu có thể được ký kết theo một trong những điều kiện sau đây:

Công ty bảo hiểm Quân Đội - MIC (gọi tắt là Người bảo hiểm) chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của một trong những nguyên nhân sau đây:

-          Cháy hoặc nổ

-          Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần, sét đánh

-          Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va vào nhau hoặc đâm va vào vật thể khác.

-          Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ

-          Phương tiện chở hàng mất tích

-          Tổn thất chung

Nếu Người được bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm bổ sung thì Người bảo hiểm có thể nhận hiểm thêm một hay các loaị rủi ro phụ dưới đây với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm:

  1. Hàng bị thiếu nguyên bao, nguyên kiện.
  2. Hàng hoá bị tổn thất do đổ vỡ (loại trừ đổ vỡ do ướt)

Trường hợp xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm Người bảo hiểm như nói trên. Người bảo hiểm còn phải chịu trách nhiệm đối với những chi phí sau đây:

a)       Những chi phí hợp lý mà Người được bảo hiểm, người làm công hay đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm.

b)      Những chi phí hợp lý cho việc bốc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hoá được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

c)      Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

d)     Tổn thất chung và chi phí cứu hộ.
bao hiem hang hoa bang duong bien

Những tổn thất không được bảo hiểm hàng hóa bằng đường biển

Trừ khi có thoả thuận khác, Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi:

a)      Chiến tranh, đình công, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy, cướp, mìn, thuỷ lôi, bom hoặc các dụng cụ chiến tranh khác.

b)      Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễm phóng xạ phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự.

c)      Hành động xấu, cố ý hay hành vi phạm pháp của Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ.

d)     Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất đặc thù của loại hàng hoá được bảo hiểm.

e)      Xếp hàng quá tải hoặc xếp hàng sai quy cách an toàn về hàng hoá.

f)       Đóng gói sai quy cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng từ trước khi xếp lên phương tiện vận tải.

g)      Rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường của hàng hoá được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển.

h)      Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông.

i)        Những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm.

j)        Hàng hoá bị tổn thất trước khi cấp đơn bảo hiểm

k)      Hàng hoá chở quá địa điểm kết thúc hành trình ghi trên đơn bảo hiểm.

l)        Khi Người được bảo hiểm không trả phí đầy đủ trước khi tổn thất xảy ra (trừ khi có thoả thuận khác)