Bảo hiểm hai chiều cho xe ô tô

TƯ VẤN PHÍ BẢO HIỂM

Trước trình trạng bảo hiểm vật chất xe ô tô thừa lượng thiếu chất (chạy đua thị phần bằng cách giảm phí bảo hiểm) vô tình đã góp phần vào khoản lỗ hàng nghìn tỷ đồng của gần 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về nghiệp vụ bảo hiểm này.

Kể từ ngày 01/05/2015, Bộ tài chính đã có biện pháp quản lý quỹ mô là cho các doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô thống nhất một mức phí bảo hiểm như nhau. Như vậy, biểu phí bảo hiểm loại hình này cũng như biểu phí bảo hiểm TNDS của chủ xe/ lái xe đều giống nhau. Do đó, đây là mặt bằng chung về  phí bảo hiểm tự nguyện. Điều này các công ty bảo hiểm không còn cạnh tranh phí bảo hiểm như những năm trước đây mà đó là sự cạnh tranh về chất lượng dịch vụ bảo hiểm ( dịch vụ bồi thường và chăm sóc khách hàng). Theo đó, các công ty này họ điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo thực tế thị trường về mặt bằng phí bảo hiểm từ chạy đua doanh số sang chạy đua về chất lượng dịch vụ, có nghĩa là họ chú trọng công tác giám định bồi thường và dịch vụ khách hàng cũng như họ tính toán về mặt hiệu quả (lợi nhuận) hơn là con số (ở đây là doanh thu). Điều này vô hình chung là khách hàng khi sử dụng dịch vụ bảo hiểm này thì sẽ được phục vụ tốt hơn – nhờ sự cạnh tranh về chất lượng dịch vụ của các công ty bảo hiểm.

Ngoài ra, để công bằng cho khách hàng thì chính sách giảm phí bảo hiểm cũng được xem xét. Đó là,

-    Nếu khách hàng liên tục tham gia bảo hiểm thì sau từng năm công ty sẽ có các mức giảm 10% năm sau, 20% cho năm sau nữa dựa theo số năm không có tổn thất. Trong trường hợp sau 3 năm không có tổn thất, thì được giảm 25%.

-    Nếu số lượng xe tham gia từ 5 xe trở lên thì giảm 10%. 
180720132395

 

Biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô (bao gồm 10% thuế GTGT)

Xe không kinh doanh vận tải, xe bus

Tỷ lệ phí cơ bản theo thời gian sử dụng xe

Thời gian sử dụng xe

 

Tỷ lệ phí cơ bản

Mức khấu trừ (*)

Dưới 3 năm

1,35%

500.000 đồng

(*) Nếu không khấu trừ 500.000 đồng thì Tỷ lệ phí cơ bản + 0,1%

 

 

Từ 3 năm đến dưới 6 năm

1,5%

Từ 6 năm đến dưới 10 năm

1,7%

Từ 10 năm đến 15 năm

 

1,9%

 

Tỷ lệ phí điều khoản bổ sung

Lựa chọn cơ sở sửa chữa

 

0,1%

 

Xe có thời gian sử dụng dưới 3 năm thì miễn phí

 

Không tính khấu hao

0,1%

Xe có thời gian sử dụng dưới 3 năm thì miễn phí

 

Bảo hiểm tổn thất động cơ xe do bị ngập nước

0,1%

 

Mất cắp bộ phận

 

0,2%

 

Cách tính phí bảo hiểm xe ô tô:
Công ty A có xe ô tô con 7 chỗ, xe không kinh doanh, năm sản xuất 2016, giá trị xe 900.000.000 đồng.
Áp dụng tỷ lệ phí trên, phí bảo hiểm được tính như sau: 
900.000.000 x 1,35% = 12.150.000 đồng. Đây là phí bảo hiểm mà công ty A đóng cho công ty bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm 1 năm. Với phí bảo hiểm 12.150.000 đồng bao gồm 2 điều khoản bổ sung là: Không khấu hao khi thay thế mới; và Lựa chọn sửa chữa chính hãng. Hai điều khoản bổ sung này bảo hiểm miễn phí và mặc nhiện được dưa vào hợp đồng cho khách hàng.
Nếu chủ xe muốn mua thêm các điều khoản bổ sung khác như: Thủy kích (thiệt hại động cơ do hiện tượng thủy kích); Mất cắp bộ phận... thì phải tính tiền thêm những phụ phí đó. Phụ phí áp dụng cho những điều khoản này có tỷ lệ phí là 0,1%/ giá trị tham gia bảo hiểm.

Mức khấu trừ cũng là những chi phí mà khách hàng sẽ chịu nếu chi phí sửa chữa/ thay thế tổn thất của vụ tai nạn đó, còn công ty bảo hiểm sẽ bồi thường tổng chi phí phát sinh còn lại. Nó mang ý nghĩa để chia sẻ rủi ro chia sẻ rủi ro lại với công ty bảo hiểm trong mỗi vụ tổn thất. Và tổn thất của xe tham gia bảo hiểm phải lớn hơn mức khấu trừ thì công ty bảo hiểm mới bồi thường. Ví dụ, với mức miễn thường là 1 triệu đồng, Nếu tổn thất trog vụ tai nạn đó là 100 triệu đồng thì khách hàng sẽ chi trả 1 triệu đồng cho đơn vị sửa chữa còn công ty bảo hiểm sẽ thanh toán 99 triệu đồng còn lại.