Bảo hiểm cháy nổ ngành dệt may

Bảo hiểm cháy nổ cho ngành dệt may năm 2016 hút khách.

Chưa hết quý I năm 2016 mà tổng doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tính riêng ngành dệt may của công ty bảo hiểm đạt 60%, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2015. Đó là kết quả tích cực của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) không chỉ ngành dệp may mà tất cả các ngành được quy định trong hiệp định này. Và song song với đó, bảo hiểm Quân Đội tích cực cho việc phát triển bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho ngành may mặc.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã có mặt tai Việt Nam mơi rộng quy mô sản xuất, xây mới nhà xưởng, tuyển dụng hàng ngàn lao động để đón đầu cơ hội. Đó là cơ hội thuế suất, thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng sản phẩm dệt may từ Việt Nam là 0%.- khổng thể có cơ hội nào tốt hơn trong thời gian này trong khi trước ấp áp dụng thuế này là từ 17%-20%.

Việt Nam có nguồn nhân lực đang là giai đoạn dân số vàng, công nhân Việt Nam chịu khó, chăm chỉ làm việc phù hợp với ngành dệt may… Đây là lý do kết hợp với cơ hội của hiệp định TPP sẽ mang lại sự phát triển rõ ràng nhất cho các doanh nghiệp dệt may đầu tư tại Việt Nam. Chính vì vậy mà việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của các công ty dệt may theo Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ và Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính một mặt là để tuân thủ để đúng pháp luật mặt khác là để bảo hiểm tài sản không may có rủi ro cháy nổ xảy ra. Khi đó, phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không phải trả giá thương lượng như trước đây nữa mà các công ty này chỉ xem xét quyền lợi và phạm vi bảo hiểm mở rộng cho tài sản được bảo hiểm của họ như thế nào thôi.

Lúc này chuyên viên tư vấn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho họ là cánh tay phải của họ nếu xét trên phương diện là nơi nhận rủi ro cho các doanh nghiệp này không may có tổn thất xảy.

Hãy giữ liên lạc với chúng tôi để có giải pháp quản trị rủi ro cho tài sản thuộc lĩnh vực may mặc tốt nhất.

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, gọi ngay 093838 2646; gmail: trandinh3a@gmail.com
bao hiem chay no may gia cong

K
từ Ngày 15/04/2018, Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính sẽ hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc