Bản chất bảo hiểm phi nhân thọ

Bản chất  của công ty bảo hiểm phi nhân thọ:

Thu phí bảo hiểm từ nhiều người thông qua việc ký kết các hợp đồng bảo hiểm dựa trên nguyên tắc số đông. Để từ đó có Quỹ bảo hiểm và quỹ này được sử dụng để bồi thường cho người được bảo hiểm không may bị sự cố tổn thất thiệt hại xảy ra cho tài sản của họ. Vậy thật ra, nhiều người mua bảo hiểm để chi trả cho một hoặc một số ít người bị thiệt hại tài sản.

Bảo hiểm 1 rủi ro chứ không bảo hiểm một sự chắc chắn sẽ xảy ra tổn thất. Chỉ bảo hiểm cho những rủi ro bất ngờ, không lường trước được và mang tính ngẫu nhiên. Chỉ bồi thường tổn thất do rủi ro gây ra, không bồi thường cho những tổn thất chắc chắn, đuơng nhiên  đã và sẽ xảy ra.
congtybaohiem24h.com
Người được bảo hiểm( người mua bảo hiểm) và người bảo hiểm( công ty bảo hiểm) luôn luôn tin tưởng và trung thực, không lừa dối nhau. Người được bảo hiểm phải: khai báo chính xác về đối tượng bảo hiểm( tài sản hay con người được bảo hiểm), địa điểm được bảo hiểm, thông báo khi đối tượng bảo hiểm có sự thay đổi mà sự thay đổi đó làm gi tăng khả năng tổn thất. Không mua bảo hiểm khi đối tượng bảo hiểm đã tổn thất. Người bảo hiểm: không nhận bảo hiểm đã xảy ra tổn thất( tổn thất trước khi yêu cầu bảo hiểm- để từ đó được xem xét bồi thường); công khai các điều kiện, điều khoản, qui tắc, phí bảo hiểm mức khấu trừ phải minh bạch, rõ ràng.

Tổn thất, thiệt hại đến đâu sẽ bảo hiểm (hay bồi thường) đến đó với điều kiện là tổn thất đó thuộc phạm vi bảo hiểm. Không có chuyện tổn thất tổn thất 1 mà được bồi thường 2 hoặc mua bảo hiểm dưới giá trị mà yêu cầu bồi thường đúng giá trị. Giá trị tổn thất được tính tại thời điểm bị tổn thất. Việc bồi thường căn cứ vào hợp đồng.

Phí bảo hiểm đóng cho công ty bảo hiểm phi nhân thọ theo thời hạn bảo hiểm sẽ mất đi chứ không có nguyên tắc cộng dồn hay tích lũy như bảo hiểm nhân thọ. Năm sau hoặc hết thời hạn bảo hiểm hay tái ký hợp đồng thì sẽ đóng lại phí bảo hiểm mới.
Và còn nhiều vấn đề sâu xa trong bản chất của bảo hiểm phi nhân thọ nữa. Quí doanh nghiệp/ cá nhân có nhu cầu tìm hiểu hoặc cần tư vấn thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn tường tận vấn đề Qúi bạn quan tâm từ lúc cần tìm hiểu để mua bảo hiểm cho đến khi xảy ra bồi thường thì sẽ bồi thường như thế nào và thủ tục bồi thường cần phải làm gì.
Đừng ngần ngại - chúng tôi rất sẵn lòng phục vụ cho Quí khách hàng gần xa.
Gọi ngay 093838 2646